certified courses

การรับรองออนไลน์ที่ได้รับการรับรอง

ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก American Heart Association®เราให้การรับรองออนไลน์ที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานAHA® & ECC / ILCOR 2015 *!

Interactive courses

เลือกหลักสูตรการรับรองของคุณ

หนังสือรับรองออนไลน์ / หลักสูตรต่ออายุ: CPR AED, กุมารแพทย์ / ปฐมพยาบาล, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, เชื้อโรคในเลือด ... เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

รับการรับรองของคุณวันนี้

หลังจากสำเร็จหลักสูตรออนไลน์ของคุณแล้วให้ดาวน์โหลดใบรับรองของคุณโดยตรงจากแดชบอร์ดส่วนตัวของคุณ (รูปแบบ pdf) การรับรองมีอายุ 2 ปี

Featured Courses

ตัวต่อตัวและหลักสูตรการรับรองออนไลน์

Bangkok First Aid Co., Ltd เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม American Heart Association® (AHA) ที่จดทะเบียนแล้ว มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพและความปลอดภัยแบบตัวต่อตัวทางออนไลน์คุณภาพสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตคนในประเทศไทย

หลักสูตรทั้งหมดของเรารวมแนวทาง ECC, OSHA และ WHO ล่าสุดและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและทั่วโลก โดยการฝึกอบรมกับเรา คุณเลือกชื่อที่คุณไว้วางใจได้ รับใบรับรองการปฐมพยาบาล CPR ออนไลน์วันนี้!

Online First Aid CPR AED course
฿750.00

การปฐมพยาบาล CPR AED

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่อาจนำมาใช้ในการช่วยชีวิตมนุษย์ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ พื้นฐานของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ที่พบบ่อยที่สุด การดูออกว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และวิธีการช่วยเหลือ ไม่แต่เท่านั้น คุณยังจะได้เรียนรู้ ลักษณะท่าทางของคนที่ต้องทำ CPR ให้ วิธีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่American Heart Association® (AHA) ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ คุณจะสามารถ: จัดลำดับความสำคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล เข้าใจปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล ถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง แยกแยะได้ว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดจากอะไร อธิบายให้ทราบถึงการวินิจฉัยสาเหตุ และการทำการปฐมพยาบาลสำหรับสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อก และโรคหลอดเลือดสมองตีบ อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอาการสำลัก ได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีช่วยทารกที่สำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยมีอาการแพ้อย่างรุนแรง คัดเลือดให้หยุดไหล…
241
First Aid Adult
฿450.00

ปฐมพยาบาล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ความรู้และทักษะที่อาจนำไปใช้ช่วยชีวิตคนได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรุ้พื้นฐานของการปฐมพยาบาล วิธิการจดจำอาการของโรค และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและพบบ่อยที่สุดอีกด้วย งานของคุณคือการบอกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น การขอรับความช่วยเหลือระหว่างทางหากจำเป็น และการปฐมพยาบาล (หรือ CPR) จนกว่าจะมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงมารับช่วงต่อ หลักสูตรนีจัดทำขึ้นตามแนวทางและระเบีบบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้คุณจะสามารถ: กำหนดลำดับความสำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล รู้วิธิที่ถูกต้องในการถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อออก ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบายได้ว่าจะประเมินและการทำการปฐมพยาบาลสำหรับภาวะคุกคามชีวิตดังต่อไปนี้อย่างไร: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อกและหลอดเลือดสมองตีบตัน อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอาการสำลักได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ควบคุมการตกเลือดและการพันผ้าพันแผล ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการบาดเจ็บทั่วไป ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลในการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้อย่างไร ทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้การปฐมพยาบาล การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการประเมินเป็นร้อยละ ของคำถามที่จะใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ (แบบทดสอบ) ที่คุณตอบ และจำนวนบทเรียนที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร (กำหนดคะแนนสอบผ่าน =…
368
Online First Aid CPR AED course
฿750.00

First Aid CPR AED

Welcome to our online First Aid CPR AED course. During this course, you will gain knowledge and skills that may help save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. You will…
477
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED ผู้ใหญ่เด็กและทารก

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร CPR AED ออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะเรียนรู้และมีทักษะที่อาจช่วยชีวิตคนได้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก ความรู้และทักษะที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ให้การดูแลฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้ป่วย จนกว่าจะมีผู้มารับช่วงไปดูแลในขั้นต่อไป หลักสูตรนี้ครอบคลุม CPR AED สำหรับผู้ใหญ่ เด็กและทารกตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) ด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตร CPR AED คุณจะสามารถ: อธิบายได้ว่า การใช้ CPR ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้อย่างไร อธิบายแนวคิดของห่วงโซ่แห่งการอยู่รอด รู้ว่าเมื่อใดจะมีคนต้องการ CPR เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่ อธิบายวิธีการทำ CPR โดยมีผู้อื่นมาร่วมช่วยเหลือ ทำความเข้าใจวิธีการหายใจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ปากต่อปาก หรือหน้ากากอนามัยสำหรับทุกกลุ่มอายุ สาธิตวิธีใช้เครื่อง AED กับผู้ใหญ่ เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับเด็ก สาธิตการใช้เครื่อง AED กับเด็ก…
414
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED Adult, Child and Infant

Welcome to our online CPR AED course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. Sudden cardiac arrest is one of the leading causes of death in Thailand and all over the world. The knowledge and skills you learn in this course will help…
422
First Aid Adult
฿450.00

First Aid

Welcome to our online First Aid course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. Your job is to recognize…
129
Interactive courses

หลักสูตรแบบโต้ตอบ

เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้ำสมัยซึ่งจัดวางไว้อย่างชัดเจนเรียบง่ายใช้งานง่ายสัมผัสได้และใช้งานได้รวดเร็ว คำอธิบายการออกแบบที่ตอบสนองวิดีโอและเสียง เกมปริศนาและแบบทดสอบ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลักสูตรการรับรองทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม American Heart Association ที่ได้รับการรับรองอัตราการยอมรับของเราจึงสูงเป็นพิเศษที่ 99.8%

certified courses

ใบรับรองมีอายุ 2 ปี

หลักสูตรการรับรองออนไลน์ของเรารวมหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดและสอดคล้องกับ American Heart Association, OSHA และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์การอนามัยโลก

online support

ทีมสนับสนุนอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

เรามีทีมสนับสนุนที่พร้อมตอบทุกคำถามที่คุณอาจมี โปรดคลิกคำถามที่พบบ่อยเพื่อตรวจสอบหน้าคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อเราเกี่ยวกับการรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางออนไลน์

พิมพ์ใบรับรองของคุณทันที

หลังจากสำเร็จหลักสูตรออนไลน์ของคุณแล้วให้ดาวน์โหลดใบรับรองของคุณโดยตรงจากแดชบอร์ดส่วนตัวในรูปแบบ pdf คุณสามารถใช้ pdf นี้หรือพิมพ์ใบรับรองของคุณได้หากคุณต้องการฉบับพิมพ์

ความพร้อมส่วนลดของกลุ่ม

เราเสนอการประหยัดอย่างมีนัยสำคัญสำหรับแพ็คเกจกลุ่มทั้งหมดเริ่มต้นด้วยแพ็คเกจกลุ่มส่วนลด 20% ที่มีพนักงานอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป คุณประหยัดเมื่อซื้อมากขึ้นส่วนลดจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย

โพสต์ล่าสุด

The Importance of CPR & First Aid Training for Parents & Nannies.

กันยายน 14, 2017

Why is it important to train parents and nannies in First Aid CPR…

What is an Automated External Defibrillator or AED?

กันยายน 14, 2017

What is an AED made for? AED Thailand An AED (Automatic External Defibrillator)…

Why Employees need First Aid Training?

กันยายน 14, 2017

Accidents at the workplace can arise at any moment. Every company should include…

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

No Events Available
5
อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ
2774
นักเรียนที่ลงทะเบียน
3452
ออกใบรับรอง
20+
บันทึกชีวิตแล้ว

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

หลักสูตรออนไลน์การรับรองการปฐมพยาบาลความปลอดภัยด้านสุขภาพคุณภาพสูง

ลูกค้าของเรา

error: Content is protected !!
thTH
X