12,000
Online Courses
3,500
Expert Instructors
Unlimited
Course Access
Learn
From Anywhere

We're here to help you building your career

Just enroll our courses and boost your career in no time

Online First Aid CPR AED course
฿750.00

การปฐมพยาบาล CPR AED

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่อาจนำมาใช้ในการช่วยชีวิตมนุษย์ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ พื้นฐานของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ที่พบบ่อยที่สุด การดูออกว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และวิธีการช่วยเหลือ ไม่แต่เท่านั้น คุณยังจะได้เรียนรู้ ลักษณะท่าทางของคนที่ต้องทำ CPR ให้ วิธีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่American Heart Association® (AHA) ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ คุณจะสามารถ: จัดลำดับความสำคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล เข้าใจปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล ถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง แยกแยะได้ว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดจากอะไร อธิบายให้ทราบถึงการวินิจฉัยสาเหตุ และการทำการปฐมพยาบาลสำหรับสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อก และโรคหลอดเลือดสมองตีบ อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอาการสำลัก ได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีช่วยทารกที่สำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยมีอาการแพ้อย่างรุนแรง คัดเลือดให้หยุดไหล…
241
First Aid Adult
฿450.00

ปฐมพยาบาล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ความรู้และทักษะที่อาจนำไปใช้ช่วยชีวิตคนได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรุ้พื้นฐานของการปฐมพยาบาล วิธิการจดจำอาการของโรค และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและพบบ่อยที่สุดอีกด้วย งานของคุณคือการบอกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น การขอรับความช่วยเหลือระหว่างทางหากจำเป็น และการปฐมพยาบาล (หรือ CPR) จนกว่าจะมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงมารับช่วงต่อ หลักสูตรนีจัดทำขึ้นตามแนวทางและระเบีบบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้คุณจะสามารถ: กำหนดลำดับความสำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล รู้วิธิที่ถูกต้องในการถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อออก ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบายได้ว่าจะประเมินและการทำการปฐมพยาบาลสำหรับภาวะคุกคามชีวิตดังต่อไปนี้อย่างไร: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อกและหลอดเลือดสมองตีบตัน อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอาการสำลักได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ควบคุมการตกเลือดและการพันผ้าพันแผล ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการบาดเจ็บทั่วไป ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลในการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้อย่างไร ทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้การปฐมพยาบาล การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการประเมินเป็นร้อยละ ของคำถามที่จะใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ (แบบทดสอบ) ที่คุณตอบ และจำนวนบทเรียนที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร (กำหนดคะแนนสอบผ่าน =…
368
Online First Aid CPR AED course
฿750.00

First Aid CPR AED

Welcome to our online First Aid CPR AED course. During this course, you will gain knowledge and skills that may help save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. You will…
477
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED ผู้ใหญ่เด็กและทารก

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร CPR AED ออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะเรียนรู้และมีทักษะที่อาจช่วยชีวิตคนได้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก ความรู้และทักษะที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ให้การดูแลฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้ป่วย จนกว่าจะมีผู้มารับช่วงไปดูแลในขั้นต่อไป หลักสูตรนี้ครอบคลุม CPR AED สำหรับผู้ใหญ่ เด็กและทารกตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) ด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตร CPR AED คุณจะสามารถ: อธิบายได้ว่า การใช้ CPR ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้อย่างไร อธิบายแนวคิดของห่วงโซ่แห่งการอยู่รอด รู้ว่าเมื่อใดจะมีคนต้องการ CPR เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่ อธิบายวิธีการทำ CPR โดยมีผู้อื่นมาร่วมช่วยเหลือ ทำความเข้าใจวิธีการหายใจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ปากต่อปาก หรือหน้ากากอนามัยสำหรับทุกกลุ่มอายุ สาธิตวิธีใช้เครื่อง AED กับผู้ใหญ่ เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับเด็ก สาธิตการใช้เครื่อง AED กับเด็ก…
414
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED Adult, Child and Infant

Welcome to our online CPR AED course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. Sudden cardiac arrest is one of the leading causes of death in Thailand and all over the world. The knowledge and skills you learn in this course will help…
422
First Aid Adult
฿450.00

First Aid

Welcome to our online First Aid course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. Your job is to recognize…
129
Online First Aid CPR AED course
฿750.00

First Aid CPR AED

Welcome to our online First Aid CPR AED course. During this course, you will gain knowledge and skills that may help save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. You will…
477
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED Adult, Child and Infant

Welcome to our online CPR AED course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. Sudden cardiac arrest is one of the leading causes of death in Thailand and all over the world. The knowledge and skills you learn in this course will help…
422
CPR AED Adult Child and Infant Bangkok First Aid
฿450.00

CPR AED ผู้ใหญ่เด็กและทารก

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร CPR AED ออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะเรียนรู้และมีทักษะที่อาจช่วยชีวิตคนได้ ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก ความรู้และทักษะที่คุณเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ให้การดูแลฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้ป่วย จนกว่าจะมีผู้มารับช่วงไปดูแลในขั้นต่อไป หลักสูตรนี้ครอบคลุม CPR AED สำหรับผู้ใหญ่ เด็กและทารกตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) ด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตร CPR AED คุณจะสามารถ: อธิบายได้ว่า การใช้ CPR ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้อย่างไร อธิบายแนวคิดของห่วงโซ่แห่งการอยู่รอด รู้ว่าเมื่อใดจะมีคนต้องการ CPR เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่ อธิบายวิธีการทำ CPR โดยมีผู้อื่นมาร่วมช่วยเหลือ ทำความเข้าใจวิธีการหายใจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ปากต่อปาก หรือหน้ากากอนามัยสำหรับทุกกลุ่มอายุ สาธิตวิธีใช้เครื่อง AED กับผู้ใหญ่ เข้าใจวิธีการทำ CPR คุณภาพสูงสำหรับเด็ก สาธิตการใช้เครื่อง AED กับเด็ก…
414
First Aid Adult
฿450.00

ปฐมพยาบาล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ความรู้และทักษะที่อาจนำไปใช้ช่วยชีวิตคนได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรุ้พื้นฐานของการปฐมพยาบาล วิธิการจดจำอาการของโรค และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและพบบ่อยที่สุดอีกด้วย งานของคุณคือการบอกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น การขอรับความช่วยเหลือระหว่างทางหากจำเป็น และการปฐมพยาบาล (หรือ CPR) จนกว่าจะมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงมารับช่วงต่อ หลักสูตรนีจัดทำขึ้นตามแนวทางและระเบีบบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในตอนท้ายของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้คุณจะสามารถ: กำหนดลำดับความสำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล รู้วิธิที่ถูกต้องในการถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อออก ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบายได้ว่าจะประเมินและการทำการปฐมพยาบาลสำหรับภาวะคุกคามชีวิตดังต่อไปนี้อย่างไร: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อกและหลอดเลือดสมองตีบตัน อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอาการสำลักได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง ควบคุมการตกเลือดและการพันผ้าพันแผล ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการบาดเจ็บทั่วไป ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลในการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้อย่างไร ทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้การปฐมพยาบาล การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการประเมินเป็นร้อยละ ของคำถามที่จะใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ (แบบทดสอบ) ที่คุณตอบ และจำนวนบทเรียนที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร (กำหนดคะแนนสอบผ่าน =…
368
Online First Aid CPR AED course
฿750.00

การปฐมพยาบาล CPR AED

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่อาจนำมาใช้ในการช่วยชีวิตมนุษย์ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ พื้นฐานของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ที่พบบ่อยที่สุด การดูออกว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และวิธีการช่วยเหลือ ไม่แต่เท่านั้น คุณยังจะได้เรียนรู้ ลักษณะท่าทางของคนที่ต้องทำ CPR ให้ วิธีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดที่American Heart Association® (AHA) ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ คุณจะสามารถ: จัดลำดับความสำคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล เข้าใจปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล ถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง แยกแยะได้ว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดจากอะไร อธิบายให้ทราบถึงการวินิจฉัยสาเหตุ และการทำการปฐมพยาบาลสำหรับสภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อก และโรคหลอดเลือดสมองตีบ อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอาการสำลัก ได้เมื่อใดและอย่างไร สาธิตวิธีช่วยทารกที่สำลัก ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยมีอาการแพ้อย่างรุนแรง คัดเลือดให้หยุดไหล…
241
First Aid Adult
฿450.00

First Aid

Welcome to our online First Aid course. During this course, you will learn knowledge and skills that may save a life. In this course, you will learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, and how to help. Your job is to recognize…
129

Meet Our Featured Instructors

They are highly qualified and trained in their areas

0 Students in 0 Courses
0 Students in 0 Courses

Our Happy Students

Our Awesome Pricing Plans For You

It's very simple to choose your desired pricing plan

BASIC
$59/ mo
Access to 30 courses
Example code available
Low quality videos
Certificate after completion
Private sessions
BUY NOW
PLATINUM
$99/ mo
Access to all courses
Example code available
High resolution videos
Certificate after completion
Private sessions
BUY NOW

Contact With Us

    Information

    error: Content is protected !!
    en_USEN
    X