ปฐมพยาบาล

First Aid Adult
 • Instructor: Admin
 • Lectures: 83
 • Quizzes: 6
 • Students: 368

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์ของเรา ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ความรู้และทักษะที่อาจนำไปใช้ช่วยชีวิตคนได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรุ้พื้นฐานของการปฐมพยาบาล วิธิการจดจำอาการของโรค และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและพบบ่อยที่สุดอีกด้วย งานของคุณคือการบอกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น การขอรับความช่วยเหลือระหว่างทางหากจำเป็น และการปฐมพยาบาล (หรือ CPR) จนกว่าจะมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงมารับช่วงต่อ หลักสูตรนีจัดทำขึ้นตามแนวทางและระเบีบบปฏิบัติล่าสุดที่กำหนดโดย American Heart Association® (AHA)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้คุณจะสามารถ:

 1. กำหนดลำดับความสำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล
 2. อธิบายขั้นตอนสำคัญในการปฐมพยาบาล
 3. รู้วิธิที่ถูกต้องในการถอดถุงมือป้องกันการติดเชื้อออก
 4. ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. อธิบายได้ว่าจะประเมินและการทำการปฐมพยาบาลสำหรับภาวะคุกคามชีวิตดังต่อไปนี้อย่างไร: หัวใจวาย หายใจลำบาก สำลัก เลือดออกรุนแรง ช็อกและหลอดเลือดสมองตีบตัน
 6. อธิบายได้ว่าจะช่วยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอาการสำลักได้เมื่อใดและอย่างไร
 7. สาธิตวิธีการช่วยเหลือทารกที่มีอาการสำลัก
 8. ใช้ปากกาอะดรีนาลีนในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง
 9. ควบคุมการตกเลือดและการพันผ้าพันแผล
 10. ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการบาดเจ็บทั่วไป
 11. ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยที่พบบ่อย
 12. อธิบายได้ว่าจะค้นหาข้อมูลในการป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้อย่างไร
 13. ทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้การปฐมพยาบาล

การประเมินผลการเรียนรู้

 • ผลการเรียนรู้ของคุณจะได้รับการประเมินเป็นร้อยละ ของคำถามที่จะใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ (แบบทดสอบ) ที่คุณตอบ และจำนวนบทเรียนที่คุณเรียนจนจบหลักสูตร (กำหนดคะแนนสอบผ่าน = 75%) อย่าลืมทำเครื่องหมายบนบทเรียนที่เรียนจบแล้วทุกบทเรียนว่า “เสร็จสมบูรณ์” ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่
 • คุณจะได้รับการประเมินผลจากแบบทดสอบ / การสอบปลายภาค (คะแนนสอบผ่าน = 75%)
 • คุณสามารถทำแบบทดสอบสุดท้าย /การสอบใหม่ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง
 • คุณสามารถเรียนซ้ำหลักสูตรนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง

ใบรับรองและประกาศนียบัตร

หากคุณทำตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้ทั้งหมด และสอบผ่านการสอบปลายภาค (แบบทดสอบ) คุณจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ ที่มีอายุใช้งาน 2 ปี You will be able to download your Certificate in pdf format directly from your personal Dashboard on our website.

 • 1. เงื่อนไขและแนวคิดของการปฐมพยาบาล 0/8

  ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และแนวคิดหลัก ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่นำเสนอในหลักสูตรการปฐมพยาบาลออนไลน์นี้

 • 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 0/16

  ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยปฐมพยาบาล และขั้นตอนการปฐมพยาบาล นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ทักษะของการถอดถุงมือป้องกันโรค และการค้นหาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกด้วย

 • 3. เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ 0/26

  ในบทนี้ เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการหายใจ การสำลักอย่างรุนแรง หัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง การปฐมพยาบาลของคุณในช่วงสองสามนาทีแรกที่คุณเห็นสัญญาณชีวิตของอาการต่าง ๆ สามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้!

 • 4. เหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ 0/22

  ในบทนี้เราจะพูดถึงการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดที่คุณสามารถพบได้:: เลือดออกจากร่างกายภายนอก, บาดแผล, เลือดออกจากภายในร่างกาย, บาดเจ็บที่ศีรษะ คอและกระดูกสันหลัง, กระดูกหัก และเคล็ดขัดยอก, แผลไฟไหม้ และการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช๊อร์ต

 • 5. เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 0/16

  ในบทนี้ เราจะพูดถึงการถูกสัตว์กัดต่อย เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความหนาวเย็นและเหตุฉุกเฉินจากสารพิษ

 • 6. สอบปลายภาค 0/1

Price

฿450.00
error: Content is protected !!
en_USEN
X